Prestatiemanagement


Prestatiemanagement
A-drie consultancy slaat de brug tussen strategie en de dagelijkse praktijk door het vertalen van strategie in smarte doelen.
Door te meten en te vergelijken met die doelen kan de organisatie sturen.


Prestatiemanagement is voor A-drie Consultancy het meetbaar maken en beheersen van de strategie.

Professioneel opererende organisaties beraden zich met grote regelmaat op hun bestaansrecht in de toekomst.
Deze bezinning resulteert in een aangescherpte visie en missie die weer gevolgen hebben
voor het strategische plan van de organisatie.
Dit intensieve continue proces heeft alleen dan resultaat als de nieuw gekozen strategie ook wordt vertaald in concrete activiteiten binnen de organisatie die dan daadwerkelijk uitgevoerd worden. Door de waan van de dag komt het helaas nogal eens voor dat deze laatste stap
niet gezet wordt. De strategie blijft “hangen” en wordt niet concreet vertaald naar de
dagelijkse praktijk.  

A-drie consultancy ondersteunt organisaties bij het implementeren van prestatiemanagement door  een brug te slaan tussen de gekozen strategie en de activiteiten van de medewerkers door het meetbaar maken van prestaties. Door het regelmatig meten van de resultaten heeft een organisatie een instrument om tijdig bij te sturen. Prestatiemanagement geeft inzicht
in de samenhang van alle prestaties die bepalend zijn voor het succes van de organisatie.

Het komt regelmatig voor dat organisaties opzien tegen de organisatorische gevolgen van
de implementatie van prestatiemanagement. Omdat ze de benodigde capaciteit niet kunnen vrijmaken of omdat ze een dergelijke implementatie te ingrijpend vinden naast de reguliere werkzaamheden. Gelukkig is het mogelijk om prestatiemanagement ook eerst op beperkte schaal te implementeren en indien gewenst, in een later stadium, door te trekken naar 
andere aspecten van de onderneming. A-drie consultancy kan u helpen bij een implementatie
die bij u past. Zo kunnen we u ondersteunen met onze kennis en kunnen we het projectmanagement op ons nemen.

De prestatiemanagementtrajecten doet A-drie consultancy samen met de partners van Tomatuva (www.tomatuva.nl) . Tomatuva is gespecialiseerd in het begeleiden van de
organisatie bij de ontwikkeling van missie, visie en het strategisch plan en het implementeren van prestatiemanagement met de daarbij behorende tools waaronder de
Balanced Scorecard en het INK-model .
 
  

Wanneer u geïnteresseerd bent of een vraag of opmerking heeft, kunt u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen.

naar boven