Onderzoek


Onderzoek
Door het koppelen van gezond verstand aan wetenschappelijke onderzoekstechnieken ondersteunt A-drie consultancy organisaties met het vinden van wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op hun vragen.


A-drie consultancy adviseert organisaties bij het formuleren van hun onderzoeksvragen en het vinden van de antwoorden.

Steeds meer organisaties willen op een objectieve wijze weten wat het effect is geweest van een bepaalde aanpak/maatregel en willen dat onderzocht hebben.  
A-drie consultancy heeft ervaring met het opstellen en uitvoeren van zowel kwalitatief als
ook kwantitatief onderzoek voor o.a. overheidsorganisaties en scholen. Met onze klanten bepalen we samen de exacte vraagstelling en bepalen we of het mogelijk is om op een praktische betrouwbare wijze antwoord te kunnen krijgen op deze vraag.
Meestal is dat wel mogelijk maar soms is te vraag dermate complex of zijn er te weinig betrouwbare gegevens dat we adviseren om het onderzoek niet te laten plaatsvinden. 

Belangrijk bij onze aanpak is gezond verstand. Door op een slimme wijze gebruik te maken
van bestaande databestanden, steekproeven, enquêtes en diepte-interviews is het vaak mogelijk om op een kostenbesparende wijze toch een betrouwbaar onderbouwd antwoord te krijgen.

  

Wanneer u geïnteresseerd bent of een vraag of opmerking heeft, kunt u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen.

naar boven