Onderwijs


Onderwijs
A-drie consultancy begeleidt scholen met hun kwaliteitsbeleid door een link te leggen tussen het schoolplan en de dagelijkse praktijk.
De belangrijkste indicatoren worden vastgesteld, meetbaar gemaakt en gemeten.


A-drie consultancy ondersteunt scholen bij het vertalen van het schoolplan naar de dagelijkse praktijk.

Om scholen te helpen om grip te krijgen op hun kwaliteitsbeleid en handvatten te geven voor de horizontale verantwoording heeft A-drie consultancy speciaal voor scholen in het PO en VO, maar ook voor het SO en VSO, een Onderwijs Prestatie Meter ontwikkeld.

Door middel van deze methodiek legt de school een link tussen het schoolplan en de dagelijkse praktijk door het meetbaar maken en meten van de uitgangspunten van de missie, visie en strategie en het meten van een aantal indicatoren die de inspectie
belangrijk vindt.  

Bij deze aanpak komen de volgende stappen onder andere aan de orde:

opsommingsteken

Het bepalen van de processen waar de organisatie de komende jaren daadwerkelijk op wil sturen (Het schoolplan),

opsommingsteken

Het optimaliseren en beschrijven van die processen,

opsommingsteken

Het koppelen van prestatie-indicatoren aan die processen,

opsommingsteken

Het vaststellen van normen en kritische waarden van die indicatoren,

opsommingsteken

Het opzetten van een systeem en methodiek om deze indicatoren regelmatig te meten (audits en interviews met ouders, leerlingen en personeel of vragenlijsten van kwaliteitscholen.nl),

opsommingsteken

Het begeleiden van de organisatie bij de eerste meting,

opsommingsteken

Het evalueren van de uitkomsten en bepalen van de verbeterdoelen,

opsommingsteken

Het opzetten van trajecten om die verbeterdoelen te realiseren,

opsommingsteken

Het bepalen van hoe de voortgang van de verbeterdoelen gevolgd wordt.

A-drie consultancy kan uw school bij elk van de bovenstaande stappen begeleiden. Belangrijk bij deze aanpak is dat helder wordt wat de school nu werkelijk wil.
Maar zeker zo belangrijk is dat u dit ook concreet maakt en bepaalt hoe u dit gaat meten. Het meetbaar maken van uw doelen kan zowel door zelf indicatoren te benoemen en te operationaliseren maar kan ook door de benchmark of een van de andere tools van Kwaliteitscholen.nl (www.kwaliteitscholen.nl) een van de partners van A-drie consultancy te gebruiken.

Wanneer u als school wil verbeteren, grip wil krijgen op uw kwaliteitsbeleid én een link wil leggen met uw schoolplan, is een oriënterend gesprek met A-drie consultancy zeker de moeite waard.

  

Wanneer u geïnteresseerd bent of een vraag of opmerking heeft, kunt u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen.

naar boven