Kwaliteitszorg


Kwaliteitszorg
Door gebruik te maken van maatwerk stappenplannen en kennisoverdracht ondersteunt
A-drie consultancy organisaties bij de implementatie van kwaliteitssystemen als bijvoorbeeld ISO, INK balanced scorecard.


A-drie consultancy ondersteunt organisaties bij het implementeren van kwaliteitssystemen en het optimaliseren van hun werkprocessen.

A-drie consultancy gelooft in de uitgangspunten van de diverse kwaliteitssystemen als EFQM, Six Sigma, ISO, HKZ en INK. Wil een organisatie kwaliteit (blijven) leveren dan zal er een verbinding moeten zijn tussen missie, visie, strategie en de dagelijkse praktijk, zal de klanttevredenheid regelmatig gemeten worden en zal de organisatie een systeem moeten hebben om de kwaliteit van de processen continu te kunnen verbeteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat in alle processen de PDCA-cirkel van Deming aanwezig is en dat het management daarop stuurt. 

A-drie consultancy heeft ervaring met het ondersteunen van organisaties bij het implementeren van kwaliteitsdenken in de meest ruime zin des woords. Dit kunnen zowel implementaties van kleinere kwaliteitszorgprojecten zijn waarbij bijvoorbeeld procedures worden beschreven en geoptimaliseerd, maar ook volledige implementaties van kwaliteitssystemen als de Balanced Scorecard, ISO of INK. Afhankelijk van de wensen van onze klanten vullen we deze trajecten in. 

Belangrijk aandachtspunt bij deze implementaties is het invoeren van een methodiek (denkwijze) en het overdragen van kennis. De doelstelling is dat we een bepaalde kwaliteitswerkwijze die bij die organisatie past, vastleggen zodat de organisatie na ons vertrek vervolgens zelf verder kan. 

A-drie consultancy heeft er plezier in om organisaties die daadwerkelijk gestructureerd aan de slag willen met kwaliteitzorg te begeleiden. In de meeste gevallen neemt A-drie consultancy bij dergelijke implementatietrajecten tijdelijk de rol van projectleider op zich en begeleidt
de mensen van de organisatie tijdens het traject op een zodanige wijze dat ze uiteindelijk voldoende kennis hebben om zelfstandig hun kwaliteitssysteem te kunnen beheren.

  

Wanneer u ge´nteresseerd bent of een vraag of opmerking heeft, kunt u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen.

naar boven